bilde-rapport

Mobbing i skolen (oppfølgingsundersøkelse) i Ullensaker kommune

11.12.2020
Revisjonen har undersøkt om rådmannen har fulgt opp vedtaket i kommunestyret (sak 46/19) etter forvaltningsrevisjonen fra 2019. Revisjonen finner at kommunestyrets vedtak om økt innsats for å forebygge mobbing og krenkede adferd i skolen er i det alt vesentlige fulgt opp. Det er likevel et forbedringspotensial når det gjelder å sikre at alle ansatte som jobber med elever får tilstrekkelig opplæring for å kunne delta aktivt i dette arbeidet.

Mobbing i skolen (oppfølgingsundersøkelse) i Ullensaker kommune

11.12.2020
Revisjonen har undersøkt om rådmannen har fulgt opp vedtaket i kommunestyret (sak 46/19) etter forvaltningsrevisjonen fra 2019. Revisjonen finner at kommunestyrets vedtak om økt innsats for å forebygge mobbing og krenkede adferd i skolen er i det alt vesentlige fulgt opp. Det er likevel et forbedringspotensial når det gjelder å sikre at alle ansatte som jobber med elever får tilstrekkelig opplæring for å kunne delta aktivt i dette arbeidet.