bilde-rapport

Naturmangfold i Nannestad kommune

19.02.2024
Revisjonen har undersøkt hvordan kommunen følger opp og etterlever føringer i kommunedelplan for naturmangfold i Nannestad 2019-2026. Undersøkelsen viser at kommunen har fulgt opp føringer og anbefalinger fra Naturmangfoldplanen i sine overordnede planer for arealdisponering og i detaljreguleringsplaner. Videre viser undersøkelsen at konkrete tiltak fra Naturmangfoldplanens handlingsdel er innarbeidet i kommunens handlingsprogram og at kommunen i stor grad har iverksatt de planlagte tiltakene i Naturmangfoldplanens handlingsplan.
 

Naturmangfold i Nannestad kommune

19.02.2024
Revisjonen har undersøkt hvordan kommunen følger opp og etterlever føringer i kommunedelplan for naturmangfold i Nannestad 2019-2026. Undersøkelsen viser at kommunen har fulgt opp føringer og anbefalinger fra Naturmangfoldplanen i sine overordnede planer for arealdisponering og i detaljreguleringsplaner. Videre viser undersøkelsen at konkrete tiltak fra Naturmangfoldplanens handlingsdel er innarbeidet i kommunens handlingsprogram og at kommunen i stor grad har iverksatt de planlagte tiltakene i Naturmangfoldplanens handlingsplan.