bilde-rapport

Offentlige anskaffelser i Hurdal kommune

01.08.2019
Undersøkelsen viser at Hurdal kommune ikke har hatt en god nok praksis for å etterleve regelverket for offentlige anskaffelser. Dette gjaldt alle områdene undersøkt, regler for konkurranseutsetting, avtalelojalitet og kommunens internkontroll.

Offentlige anskaffelser i Hurdal kommune

01.08.2019
Undersøkelsen viser at Hurdal kommune ikke har hatt en god nok praksis for å etterleve regelverket for offentlige anskaffelser. Dette gjaldt alle områdene undersøkt, regler for konkurranseutsetting, avtalelojalitet og kommunens internkontroll.