bilde-rapport

Offentlige anskaffelser og oppfølging av rammeavtaler i Sørum kommune

22.05.2017
Undersøkelsen viste at Sørum kommune blant annet ikke etterlever regelverket for offentlige anskaffelser fullt ut. I faktaarket blir rapportens hovedfunn presentert. En oppsummering av undersøkelsen, inkludert revisjonens vurderinger, gis i rapportens sammendrag.

Offentlige anskaffelser og oppfølging av rammeavtaler i Sørum kommune

22.05.2017
Undersøkelsen viste at Sørum kommune blant annet ikke etterlever regelverket for offentlige anskaffelser fullt ut. I faktaarket blir rapportens hovedfunn presentert. En oppsummering av undersøkelsen, inkludert revisjonens vurderinger, gis i rapportens sammendrag.