bilde-rapport

Oppfølging av byggesaksundersøkelser

28.06.2024
Revisjonen har fulgt opp tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner av byggesaksbehandlingen i Lillestrøm og Ullensaker. Begge undersøkelsene viser at internkontrollen for byggesaksbehandlingen er styrket. Det er fortsatt forbedringsmuligheter mht. overholdelse av lovpålagte saksbehandlingsfrister, men i begge kommuner er fristoverholdelsen betydelig forbedret.
 

Oppfølging av byggesaksundersøkelser

28.06.2024
Revisjonen har fulgt opp tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner av byggesaksbehandlingen i Lillestrøm og Ullensaker. Begge undersøkelsene viser at internkontrollen for byggesaksbehandlingen er styrket. Det er fortsatt forbedringsmuligheter mht. overholdelse av lovpålagte saksbehandlingsfrister, men i begge kommuner er fristoverholdelsen betydelig forbedret.