bilde-rapport

Oppfølging av sykefravær i Aurskog-Høland kommune

12.12.2022
Revisjonen har undersøkt hvorvidt kommunen har en arbeidsgiverpolitikk som ivaretar krav til
forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte på en effektiv måte.
 
Vi finner at kommunen som arbeidsgiver følger opp lover og forskrifter, samt egne planer
og mål i forhold til forebygging av sykefravær, blant annet når det gjelder føring av
sykefraværsstatistikk, målformulering i HMS-arbeidet, og krav til Arbeidsmiljøutvalg. Samtidig viser
undersøkelsen at det er enkelte mangler og uoverensstemmelser mellom kommunens rutiner og
praksis knyttet til rapportering og oppfølging i forbindelse med risikokartlegging og tiltak.
Vi finner også at kommunen i enkelte tilfeller har dokumentert
oppfølgingen av den ansatte for dårlig. Dette gjør det i neste omgang vanskelig å vurdere om
kravene til oppfølgingsplan og dialogmøter i flere av sakene er godt nok ivaretatt.
 

Oppfølging av sykefravær i Aurskog-Høland kommune

12.12.2022
Revisjonen har undersøkt hvorvidt kommunen har en arbeidsgiverpolitikk som ivaretar krav til
forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte på en effektiv måte.
 
Vi finner at kommunen som arbeidsgiver følger opp lover og forskrifter, samt egne planer
og mål i forhold til forebygging av sykefravær, blant annet når det gjelder føring av
sykefraværsstatistikk, målformulering i HMS-arbeidet, og krav til Arbeidsmiljøutvalg. Samtidig viser
undersøkelsen at det er enkelte mangler og uoverensstemmelser mellom kommunens rutiner og
praksis knyttet til rapportering og oppfølging i forbindelse med risikokartlegging og tiltak.
Vi finner også at kommunen i enkelte tilfeller har dokumentert
oppfølgingen av den ansatte for dårlig. Dette gjør det i neste omgang vanskelig å vurdere om
kravene til oppfølgingsplan og dialogmøter i flere av sakene er godt nok ivaretatt.