bilde-rapport

Oppfølgingsundersøkelse av forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandling i Fet kommune

30.11.2019
Etterkontrollen viser at kommunen siden forvaltningsrevisjonen ble ferdigstilt i mars 2018 ikke har etablert en fast praksis for gjennomføring av risikovurderinger på byggesaksområdet. Kommunen viser til at et system for dette vil komme på plass i nye Lillestrøm kommune. 
Fet kommune igangsatte i 2018 et arbeid for å utarbeide nye rutiner på byggesaksområdet. En egen arbeidsgruppe har kartlagt arbeidsmåter, rutinebeskrivelser og maler på byggesaksområdet i Fet, Sørum og Skedsmo kommuner. Dette er utgangspunktet for arbeidet med rutiner i ny kommune. Fet kommunen har i liten grad utbedret sine nettsider når det gjelder informasjon til innbyggerne om byggesaksbehandlingen, men har prioritert arbeidet med hjemmesidene i ny kommune.
 

Oppfølgingsundersøkelse av forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandling i Fet kommune

30.11.2019
Etterkontrollen viser at kommunen siden forvaltningsrevisjonen ble ferdigstilt i mars 2018 ikke har etablert en fast praksis for gjennomføring av risikovurderinger på byggesaksområdet. Kommunen viser til at et system for dette vil komme på plass i nye Lillestrøm kommune. 
Fet kommune igangsatte i 2018 et arbeid for å utarbeide nye rutiner på byggesaksområdet. En egen arbeidsgruppe har kartlagt arbeidsmåter, rutinebeskrivelser og maler på byggesaksområdet i Fet, Sørum og Skedsmo kommuner. Dette er utgangspunktet for arbeidet med rutiner i ny kommune. Fet kommunen har i liten grad utbedret sine nettsider når det gjelder informasjon til innbyggerne om byggesaksbehandlingen, men har prioritert arbeidet med hjemmesidene i ny kommune.