bilde-rapport

Oppfølgingsundersøkelse av forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltning i Skedsmo kommune

31.08.2017
Oppfølgingsundersøkelse viser at eiendomsavdelingen nå er i gang med en prosess for å få på plass en eiendomsstrategi, herunder vedlikeholdsstrategi. Dette arbeidet vil etter revisjonens oppfatning bidra til å gi avdelingen en tydeligere retning å jobbe etter. Samtidig mener revisjonen at det har tatt noe lang tid for administrasjonen å vurdere behovet for en eiendomsstrategi. 

Videre viser undersøkelsen at eiendomsavdelingen har fått på plass fireårige vedlikeholdsplaner og kommet godt i gang med å implementere fagprogrammene IK-bygg og Facilit. Dette bidrar til bedre internkontroll og mer effektivt samarbeid mellom eiendomsavdelingen og brukerne av byggene. 

Revisjonens konklusjon er at alle revisjonens anbefalinger fra 2014 nå er blitt fulgt opp. 
 

Oppfølgingsundersøkelse av forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltning i Skedsmo kommune

31.08.2017
Oppfølgingsundersøkelse viser at eiendomsavdelingen nå er i gang med en prosess for å få på plass en eiendomsstrategi, herunder vedlikeholdsstrategi. Dette arbeidet vil etter revisjonens oppfatning bidra til å gi avdelingen en tydeligere retning å jobbe etter. Samtidig mener revisjonen at det har tatt noe lang tid for administrasjonen å vurdere behovet for en eiendomsstrategi. 

Videre viser undersøkelsen at eiendomsavdelingen har fått på plass fireårige vedlikeholdsplaner og kommet godt i gang med å implementere fagprogrammene IK-bygg og Facilit. Dette bidrar til bedre internkontroll og mer effektivt samarbeid mellom eiendomsavdelingen og brukerne av byggene. 

Revisjonens konklusjon er at alle revisjonens anbefalinger fra 2014 nå er blitt fulgt opp.