img-1

Oppfølgingsundersøkelse av forvaltningsrevisjon om psykisk helse og rus i Ullensaker kommune

31.05.2020
Romerike revisjon har gjennomført en oppfølgingsundersøkelse for å se nærmere på om administrasjonen har fulgt opp kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjonen fra 2015. 

Undersøkelsen viser at kommunen langt på vei har fulgt opp kommunestyrets vedtak, men at det fortsatt er forbedringspotensial når det gjelder å sette inn tiltak som sikrer at koordinerende enhet fungerer etter forutsetningene i loven.
img-1

Oppfølgingsundersøkelse av forvaltningsrevisjon om psykisk helse og rus i Ullensaker kommune

31.05.2020
Romerike revisjon har gjennomført en oppfølgingsundersøkelse for å se nærmere på om administrasjonen har fulgt opp kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjonen fra 2015. 

Undersøkelsen viser at kommunen langt på vei har fulgt opp kommunestyrets vedtak, men at det fortsatt er forbedringspotensial når det gjelder å sette inn tiltak som sikrer at koordinerende enhet fungerer etter forutsetningene i loven.