bilde-rapport

Overordnet internkontroll i Frogn kommune

14.11.2023
Revisjonen har undersøkt i hvilken grad Frogn kommune har et helhetlig og overordnet internkontrollsystem som legger til rette for en betryggende kontroll med administrasjonens virksomhet. Undersøkelsen viser at kommunen har etablert et helhetlig kvalitetssystem. Videre viser undersøkelsen at kommunen ikke har rutiner eller fast praksis for å gjennomføre risikovurderinger på overordnet nivå. Undersøkelsen viser også at kommunen ikke systematisk bruker aggregert avviksstatistikk i arbeidet med å forbedre den overordnede internkontrollen.
 

Overordnet internkontroll i Frogn kommune

14.11.2023
Revisjonen har undersøkt i hvilken grad Frogn kommune har et helhetlig og overordnet internkontrollsystem som legger til rette for en betryggende kontroll med administrasjonens virksomhet. Undersøkelsen viser at kommunen har etablert et helhetlig kvalitetssystem. Videre viser undersøkelsen at kommunen ikke har rutiner eller fast praksis for å gjennomføre risikovurderinger på overordnet nivå. Undersøkelsen viser også at kommunen ikke systematisk bruker aggregert avviksstatistikk i arbeidet med å forbedre den overordnede internkontrollen.