bilde-rapport

Overordnet internkontroll i Gjerdrum kommune

28.06.2024
Revisjonen har undersøkt i hvilken grad Gjerdrum kommune har et helhetlig og overordnet internkontrollsystem som legger til rette for en betryggende kontroll med administrasjonens virksomhet. Undersøkelsen viser at kommunen i all hovedsak har etablert et helhetlig system som sikrer at internkontrollrutiner i kommunen til enhver tid er samlet, tilgjengelig og oppdaterte. Videre viser undersøkelsen at kommunen har gjennomført risikovurderinger både på overordnet strategisk nivå og på operativt tjenestenivå. Undersøkelsen viser at kommunen har gjennomført muntlige risikovurderinger. Det er revisjonens vurdering at gjennomførte risikovurderinger, uavhengig av nivå, bør dokumenteres. Undersøkelsen viser videre at Gjerdrum kommune har etablert et felles system og rutiner for avvikshåndtering. Undersøkelsen viser også at kommunen ikke systematisk bruker aggregert avviksstatistikk i arbeidet med å forbedre den overordnede internkontrollen.
 

Overordnet internkontroll i Gjerdrum kommune

28.06.2024
Revisjonen har undersøkt i hvilken grad Gjerdrum kommune har et helhetlig og overordnet internkontrollsystem som legger til rette for en betryggende kontroll med administrasjonens virksomhet. Undersøkelsen viser at kommunen i all hovedsak har etablert et helhetlig system som sikrer at internkontrollrutiner i kommunen til enhver tid er samlet, tilgjengelig og oppdaterte. Videre viser undersøkelsen at kommunen har gjennomført risikovurderinger både på overordnet strategisk nivå og på operativt tjenestenivå. Undersøkelsen viser at kommunen har gjennomført muntlige risikovurderinger. Det er revisjonens vurdering at gjennomførte risikovurderinger, uavhengig av nivå, bør dokumenteres. Undersøkelsen viser videre at Gjerdrum kommune har etablert et felles system og rutiner for avvikshåndtering. Undersøkelsen viser også at kommunen ikke systematisk bruker aggregert avviksstatistikk i arbeidet med å forbedre den overordnede internkontrollen.