bilde-rapport

Overordnet internkontroll i Nittedal kommune

09.11.2021
Revisjonen har sett nærmere på om Nittedal kommune har et overordnet internkontrollsystem som legger til rette for betryggende kontroll med administrasjonens virksomhet. Kommunens system for internkontroll skal bidra til at kommunestyrets politikk blir gjennomført, at innbyggerne får de tjenestene de har krav på, at andre lovpålagte plikter blir ivaretatt og at ressursene forvaltes på en effektiv måte. Denne undersøkelsen viser at det er flere mangler og svakheter i kommunens overordnede internkontroll. Blant annet gjennomføres det i liten grad systematiske risikovurderinger på overordnet nivå og det er ikke etablert et helhetlig avvikssystem i kommunen.

Overordnet internkontroll i Nittedal kommune

09.11.2021
Revisjonen har sett nærmere på om Nittedal kommune har et overordnet internkontrollsystem som legger til rette for betryggende kontroll med administrasjonens virksomhet. Kommunens system for internkontroll skal bidra til at kommunestyrets politikk blir gjennomført, at innbyggerne får de tjenestene de har krav på, at andre lovpålagte plikter blir ivaretatt og at ressursene forvaltes på en effektiv måte. Denne undersøkelsen viser at det er flere mangler og svakheter i kommunens overordnede internkontroll. Blant annet gjennomføres det i liten grad systematiske risikovurderinger på overordnet nivå og det er ikke etablert et helhetlig avvikssystem i kommunen.