bilde-rapport

Overordnet internkontroll i Skedsmo kommune

29.06.2018
Revisjonen har undersøkt kommunens arbeid med internkontroll på overordnet nivå. Kommunen har de siste årene arbeidet med å implementere et elektronisk kvalitets- og internkontrollsystem, RiskManager, og undersøkelsen tar blant annet for seg hvor langt kommunen har kommet i dette arbeidet. Revisjonen har sett på om internkontrollrutinene er samlet og gjort tilgjengelig i RiskManager, om det er overordnede rutiner for risikovurderinger på rådmannsnivå og om det gjøres evalueringer av internkontrollen, samt om det er et felles system for hvordan avvik fra tjenesteområdene skal meldes og følges opp. Undersøkelsen viser at kommunen har et godt stykke igjen å gå for å få på plass internkontrollen på overordnet nivå.

Overordnet internkontroll i Skedsmo kommune

29.06.2018
Revisjonen har undersøkt kommunens arbeid med internkontroll på overordnet nivå. Kommunen har de siste årene arbeidet med å implementere et elektronisk kvalitets- og internkontrollsystem, RiskManager, og undersøkelsen tar blant annet for seg hvor langt kommunen har kommet i dette arbeidet. Revisjonen har sett på om internkontrollrutinene er samlet og gjort tilgjengelig i RiskManager, om det er overordnede rutiner for risikovurderinger på rådmannsnivå og om det gjøres evalueringer av internkontrollen, samt om det er et felles system for hvordan avvik fra tjenesteområdene skal meldes og følges opp. Undersøkelsen viser at kommunen har et godt stykke igjen å gå for å få på plass internkontrollen på overordnet nivå.