bilde-rapport

Pandemiens konsekvenser for de ansattes arbeidssituasjon i Lillestrøm kommune - delrapport 4

28.04.2023
Formålet med undersøkelsen har vært å evaluere Lillestrøm kommunes håndtering av koronapandemien. For å belyse formålet har revisjonen i denne delrapporten undersøkt hvilke konsekvenser pandemien og smitteverntiltakene hadde for ansattes arbeidssituasjon. Undersøkelsen bygger blant annet på en spørreundersøkelse som nærmere 2000 ansatte i kommunen har svart på. Undersøkelsen viser at mange ansatte og ledere hadde økt arbeidstid under pandemien, og undersøkelsen viser at det var noe usikkerhet rundt praktisering av overtidsbestemmelsene, spesielt i starten av pandemien. Videre viser undersøkelsen at høy arbeidsbelastning førte til sykefravær blant ansatte, og enkelte oppgir å slite psykisk i etterkant av pandemien. Nærmere en tredjedel av de ansatte var svært tilfreds med oppfølging fra nærmeste leder under pandemien, samtidig som ansatte innen helse og mestring var mindre tilfreds med tilgangen på informasjon og oppfølging fra sine ledere enn ansatte på andre tjenesteområder.
 
 

Pandemiens konsekvenser for de ansattes arbeidssituasjon i Lillestrøm kommune - delrapport 4

28.04.2023
Formålet med undersøkelsen har vært å evaluere Lillestrøm kommunes håndtering av koronapandemien. For å belyse formålet har revisjonen i denne delrapporten undersøkt hvilke konsekvenser pandemien og smitteverntiltakene hadde for ansattes arbeidssituasjon. Undersøkelsen bygger blant annet på en spørreundersøkelse som nærmere 2000 ansatte i kommunen har svart på. Undersøkelsen viser at mange ansatte og ledere hadde økt arbeidstid under pandemien, og undersøkelsen viser at det var noe usikkerhet rundt praktisering av overtidsbestemmelsene, spesielt i starten av pandemien. Videre viser undersøkelsen at høy arbeidsbelastning førte til sykefravær blant ansatte, og enkelte oppgir å slite psykisk i etterkant av pandemien. Nærmere en tredjedel av de ansatte var svært tilfreds med oppfølging fra nærmeste leder under pandemien, samtidig som ansatte innen helse og mestring var mindre tilfreds med tilgangen på informasjon og oppfølging fra sine ledere enn ansatte på andre tjenesteområder.