bilde-rapport

Pandemiens konsekvenser for tjenesteproduksjonen i Lillestrøm kommune - delrapport 3

28.04.2023

Formålet med undesøkelsen har vært å evaluere hvordan Lillestrøm kommune håndterte tjenesteproduksjon under pandemien, med et spesielt fokus på «sårbare grupper». Undersøkelsen viser at tjenesteområdene utarbeidet planer for hvordan kommunen kunne opprettholde produksjonen av tjenester ved alvorlige hendelser, såkalte kontinuitetsplaner, i løpet av mars 2020.  Virksomheter evnet videre å gjøre individuelle vurderinger av brukernes behov i en periode med mange og raske endringer i nasjonale føringer. Det var en utfordring å sikre at mindreårige asylsøkere i bemannede boliger i tilstrekkelig grad fikk oppfølging i forbindelse med hjemmeopplæring. Bortfall av lavterskeltilbud synes å ha ført til økt uhelse og behov for «tyngre» tjenester blant eldre.

Pandemiens konsekvenser for tjenesteproduksjonen i Lillestrøm kommune - delrapport 3

28.04.2023

Formålet med undesøkelsen har vært å evaluere hvordan Lillestrøm kommune håndterte tjenesteproduksjon under pandemien, med et spesielt fokus på «sårbare grupper». Undersøkelsen viser at tjenesteområdene utarbeidet planer for hvordan kommunen kunne opprettholde produksjonen av tjenester ved alvorlige hendelser, såkalte kontinuitetsplaner, i løpet av mars 2020.  Virksomheter evnet videre å gjøre individuelle vurderinger av brukernes behov i en periode med mange og raske endringer i nasjonale føringer. Det var en utfordring å sikre at mindreårige asylsøkere i bemannede boliger i tilstrekkelig grad fikk oppfølging i forbindelse med hjemmeopplæring. Bortfall av lavterskeltilbud synes å ha ført til økt uhelse og behov for «tyngre» tjenester blant eldre.