bilde-rapport

Politisk involvering i nye Aursmoen barnehage og skole i Aurskog-Høland kommune

22.03.2024
Revisjonen har undersøkt politisk involvering i investeringsprosjektet nye Aursmoen barnehage og skole. Undersøkelsen viser at prosjektmetodikken ble sent innført. Det kommer også frem at kommunestyret aldri fikk fremlagt en sak for å vurdere igangsetting av prosjektet. Investeringsbeløpene kommer ikke tydelig frem i sakene, og kostnadene var betydelig underestimerte.
 

Politisk involvering i nye Aursmoen barnehage og skole i Aurskog-Høland kommune

22.03.2024
Revisjonen har undersøkt politisk involvering i investeringsprosjektet nye Aursmoen barnehage og skole. Undersøkelsen viser at prosjektmetodikken ble sent innført. Det kommer også frem at kommunestyret aldri fikk fremlagt en sak for å vurdere igangsetting av prosjektet. Investeringsbeløpene kommer ikke tydelig frem i sakene, og kostnadene var betydelig underestimerte.