bilde-rapport

Psykisk helse og rus – barn og unge i Lørenskog kommune

09.11.2021
Revisjonen har sett nærmere på hvordan kommunen ivaretar sitt ansvar for å tilby barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet nødvendige helse- og omsorgstjenester, herunder et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Undersøkelsen viser at det er flere forbedringspunkter når det gjelder samarbeid rundt denne brukergruppen. Blant annet er det behov for økt samarbeid og involvering av de som kjenner barnet/ungdommen best i kartleggingsfasen. Det er også behov for bedre oversikt over hvilke tjenester kommunale instanser tilbyr for å unngå at kommunen jobber parallelt eller overlappende, samt å tilby et mest mulig sømløst og tilpasset tjenestetilbud.

Psykisk helse og rus – barn og unge i Lørenskog kommune

09.11.2021
Revisjonen har sett nærmere på hvordan kommunen ivaretar sitt ansvar for å tilby barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet nødvendige helse- og omsorgstjenester, herunder et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Undersøkelsen viser at det er flere forbedringspunkter når det gjelder samarbeid rundt denne brukergruppen. Blant annet er det behov for økt samarbeid og involvering av de som kjenner barnet/ungdommen best i kartleggingsfasen. Det er også behov for bedre oversikt over hvilke tjenester kommunale instanser tilbyr for å unngå at kommunen jobber parallelt eller overlappende, samt å tilby et mest mulig sømløst og tilpasset tjenestetilbud.