bilde-rapport

Rett lønn til rett tid i Lillestrøm kommune

19.05.2022
Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke om kommunen sikrer rett lønn til rett tid til sine ansatte. Det er mange personer i kommunen som skal bidra til å sikre rett lønn til rett tid. Hver leder i kommunen har et ansvar for dette, sammen med lønningsseksjonen. Revisjonens generelle inntrykk er at lønningsseksjonen i Lillestrøm kommune ivaretar sitt ansvar på en god måte. Vi har også forståelse for at kommunen har vært igjennom et stort og krevende omstillingsarbeid i forbindelse med kommunesammenslåingen.

God internkontroll, herunder gode systemer, opplæring og rutiner for å kontrollere lønnsgrunnlag er viktig for å sikre at feil oppdages og korrigeres. Det vi kan vurdere er om kommunen har en tilfredsstillende internkontroll på lønnsområdet som gir rimelig trygghet for at feil avdekkes og at korreksjoner gjennomføres. Det er etter revisjonens oppfatning ikke grunn til å tro at det er store summer som går tapt for kommunen grunnet manglende kontroll på lønnsområdet, eller at mange ansatte ikke får riktig lønn til riktig tid. Det er imidlertid mangler i internkontrollen på lønnsområdet. I tillegg er det i for liten grad sikret tilstrekkelig opplæring av lederne i kommunen.

 

Rett lønn til rett tid i Lillestrøm kommune

19.05.2022
Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke om kommunen sikrer rett lønn til rett tid til sine ansatte. Det er mange personer i kommunen som skal bidra til å sikre rett lønn til rett tid. Hver leder i kommunen har et ansvar for dette, sammen med lønningsseksjonen. Revisjonens generelle inntrykk er at lønningsseksjonen i Lillestrøm kommune ivaretar sitt ansvar på en god måte. Vi har også forståelse for at kommunen har vært igjennom et stort og krevende omstillingsarbeid i forbindelse med kommunesammenslåingen.

God internkontroll, herunder gode systemer, opplæring og rutiner for å kontrollere lønnsgrunnlag er viktig for å sikre at feil oppdages og korrigeres. Det vi kan vurdere er om kommunen har en tilfredsstillende internkontroll på lønnsområdet som gir rimelig trygghet for at feil avdekkes og at korreksjoner gjennomføres. Det er etter revisjonens oppfatning ikke grunn til å tro at det er store summer som går tapt for kommunen grunnet manglende kontroll på lønnsområdet, eller at mange ansatte ikke får riktig lønn til riktig tid. Det er imidlertid mangler i internkontrollen på lønnsområdet. I tillegg er det i for liten grad sikret tilstrekkelig opplæring av lederne i kommunen.