bilde-rapport

Rivning av stabbur på Prestegårdstunet i Eidsvoll kommune

30.11.2021
Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune ba revisjonen gjennomføre en undersøkelse av sakshåndteringen og politiske vedtak i forbindelse med riningen av stabburet på Prestegårdstunet. Formålet med undersøkelsen var å vurdere om sakshånteringen er gjort i henhold til aktuelle lovbestemmelser og delegeringsmyndigheter. 

Rivning av stabbur på Prestegårdstunet i Eidsvoll kommune

30.11.2021
Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune ba revisjonen gjennomføre en undersøkelse av sakshåndteringen og politiske vedtak i forbindelse med riningen av stabburet på Prestegårdstunet. Formålet med undersøkelsen var å vurdere om sakshånteringen er gjort i henhold til aktuelle lovbestemmelser og delegeringsmyndigheter.