bilde-rapport

Saksflytsundersøkelse byggesak i Lillestrøm og Nittedal kommune

30.06.2023
Romerike revisjon har gjennomført undersøkelser av byggesaksbehandlingen i Nittedal kommune og Lillestrøm kommune. Formålet med undersøkelsene har vært å vurdere saksflyt for søknadsbehandling i et utvalg byggesaker. Undersøkelsene viser at kommunene ikke overholder fristen på fire uker før det gis et første svar på byggesøknaden. I tillegg brytes lovpålagte saksbehandlingsfrister.

Undersøkelsen i Nittedal kommune viser at:
  • Kommunen i gjennomsnitt bruker seks uker fra søknad til første svar
  • Nesten halvparten av byggesakene med treukers frist ikke er innenfor lovens krav om saksbehandlingstid.
Undersøkelsen i Lillestrøm kommune viser at:
  • Kommunen i gjennomsnitt bruker 11 uker fra søknad til første svar
  • Et stort antall byggesaker bryter lovpålagt saksbehandlingsfrist
  • Det sendes ut anmodninger om tilleggsinformasjon som allerede er levert inn og nye anmodninger om dokumentasjon som ikke er nevnt i første anmodning.

Saksflytsundersøkelse byggesak i Lillestrøm og Nittedal kommune

30.06.2023
Romerike revisjon har gjennomført undersøkelser av byggesaksbehandlingen i Nittedal kommune og Lillestrøm kommune. Formålet med undersøkelsene har vært å vurdere saksflyt for søknadsbehandling i et utvalg byggesaker. Undersøkelsene viser at kommunene ikke overholder fristen på fire uker før det gis et første svar på byggesøknaden. I tillegg brytes lovpålagte saksbehandlingsfrister.

Undersøkelsen i Nittedal kommune viser at:
  • Kommunen i gjennomsnitt bruker seks uker fra søknad til første svar
  • Nesten halvparten av byggesakene med treukers frist ikke er innenfor lovens krav om saksbehandlingstid.
Undersøkelsen i Lillestrøm kommune viser at:
  • Kommunen i gjennomsnitt bruker 11 uker fra søknad til første svar
  • Et stort antall byggesaker bryter lovpålagt saksbehandlingsfrist
  • Det sendes ut anmodninger om tilleggsinformasjon som allerede er levert inn og nye anmodninger om dokumentasjon som ikke er nevnt i første anmodning.