bilde-rapport

Saksutredning av politiske saker i Nittedal kommune

08.03.2024
Revisjonen har undersøkt om kommunen har etablert rutiner og systemer som legger til rette for en forsvarlig saksutredning av politiske saker. Undersøkelsen viser at kommunen i all hovedsak har dette på plass.
 

Saksutredning av politiske saker i Nittedal kommune

08.03.2024
Revisjonen har undersøkt om kommunen har etablert rutiner og systemer som legger til rette for en forsvarlig saksutredning av politiske saker. Undersøkelsen viser at kommunen i all hovedsak har dette på plass.