bilde-rapport

Salgs- og skjenkekontroller i Aurskog-Høland kommune

30.03.2021
Revisjonen har sett nærmere på hvorfor kommunen over flere år ikke har overholdt alkoholovens minstekrav til salgs- og skjenkekontroller. 

Salgs- og skjenkekontroller i Aurskog-Høland kommune

30.03.2021
Revisjonen har sett nærmere på hvorfor kommunen over flere år ikke har overholdt alkoholovens minstekrav til salgs- og skjenkekontroller.