bilde-rapport

Selvkost i Nittedal kommune

02.12.2021
Revisjonen har undersøkt om Nittedal kommune har fullført arbeidet med å dokumentere hvordan selvkost er beregnet for den enkelte sakstype. Undersøkelsen viser at gebyrforskriftens timesatser er fastsatt gjennom erfaringsbasert tilnærming og at denne tilnærmingen er skriftlig dokumentert i arbeidsfilene for utarbeidelse av gebyrforskrift byggesak hvert år fra 2017. Avhengig av hvilke gebyrer som skal fastsettes, blir saksbehandlere med mest erfaring med den enkelte sakstypen involvert, og anslaget blir videre kvalitetssikret av flere med lang erfaring med den enkelte sakstypen. Timeprisene blir beregnet etter at timeanslagene for den enkelte sakstype er satt.

Selvkost i Nittedal kommune

02.12.2021
Revisjonen har undersøkt om Nittedal kommune har fullført arbeidet med å dokumentere hvordan selvkost er beregnet for den enkelte sakstype. Undersøkelsen viser at gebyrforskriftens timesatser er fastsatt gjennom erfaringsbasert tilnærming og at denne tilnærmingen er skriftlig dokumentert i arbeidsfilene for utarbeidelse av gebyrforskrift byggesak hvert år fra 2017. Avhengig av hvilke gebyrer som skal fastsettes, blir saksbehandlere med mest erfaring med den enkelte sakstypen involvert, og anslaget blir videre kvalitetssikret av flere med lang erfaring med den enkelte sakstypen. Timeprisene blir beregnet etter at timeanslagene for den enkelte sakstype er satt.