shutterstock_400874527

Selvkost innen byggesak - ikke rett frem

01.05.2019
RRI her gjennomført forvaltningsrevisjon med  praktisering av selvkost innen byggesaksbehandling i to kommuner. Undersøkelsen viser at det er krevende både å forstå regelverket på dette området og finne gode metoder for å praktisere dette regelverket.  Vedlagt følger artikkel av Oddny Ruud Nordvik (ass. revisjonssjef og avdelingsleder i RRI) som belyser utfordringer på området.
 
shutterstock_400874527

Selvkost innen byggesak - ikke rett frem

01.05.2019
RRI her gjennomført forvaltningsrevisjon med  praktisering av selvkost innen byggesaksbehandling i to kommuner. Undersøkelsen viser at det er krevende både å forstå regelverket på dette området og finne gode metoder for å praktisere dette regelverket.  Vedlagt følger artikkel av Oddny Ruud Nordvik (ass. revisjonssjef og avdelingsleder i RRI) som belyser utfordringer på området.