bilde-rapport

Selvkost på byggesak i Nittedal kommune

04.05.2018
Rapporten går gjennom både kommunens systemer for beregning av selvkost, og i hvilken grad kommunen kan dokumentere at de holder seg innenfor rammene av selvkostprinsippet i plan- og bygningsloven. Et viktig element i dette er hvordan kommunen beregner timeprisen som brukes i gebyrregulativet, og hvilke konsekvenser beregningsmåten får. Revisjonen peker i rapporten på at gebyrgrunnlaget som brukes for å beregne gebyrsatsene er noe for høyt. Det er videre noen svakheter og manglende dokumentasjon av selvkostområdet. Kommunen må også sikre at gebyrregulativet ikke inneholder gebyrsatser for kostnader som allerede er tatt inn som en del av timeprisen. Dessuten anbefaler revisjon at kommunen ser nærmere på måten timeprisen som brukes i gebyrregulativet, blir beregnet på.

Selvkost på byggesak i Nittedal kommune

04.05.2018
Rapporten går gjennom både kommunens systemer for beregning av selvkost, og i hvilken grad kommunen kan dokumentere at de holder seg innenfor rammene av selvkostprinsippet i plan- og bygningsloven. Et viktig element i dette er hvordan kommunen beregner timeprisen som brukes i gebyrregulativet, og hvilke konsekvenser beregningsmåten får. Revisjonen peker i rapporten på at gebyrgrunnlaget som brukes for å beregne gebyrsatsene er noe for høyt. Det er videre noen svakheter og manglende dokumentasjon av selvkostområdet. Kommunen må også sikre at gebyrregulativet ikke inneholder gebyrsatser for kostnader som allerede er tatt inn som en del av timeprisen. Dessuten anbefaler revisjon at kommunen ser nærmere på måten timeprisen som brukes i gebyrregulativet, blir beregnet på.