bilde-rapport

Skatteinngangen i Fet i 2014 og 2015 - årsaker til svikt og mulige tiltak

30.01.2015
Årsaken til den sviktende skatteinngangen i Fet skyldes først og fremst bortfall av formuesskattegrunnlag for en av kommunens skattytere. Formuesskatt er en skatt som tilfaller to av skattekreditorene, kommunen og staten. Fordi kommunens andel vektes med en mye høyere andelenn statens andel, og de andre skattekreditorene ikke tilkommer noe av denne skatten, slår dette ekstra hardtut for kommunen.

Det viktigste tiltaket som Fet kommune bør avtale med Skedsmo kemnerkontor er at kemneren for framtida følger med på endringer i utskrevet forskuddsskatt. I tillegg til endringer i utskrevet forskuddsskatt av formue kan endringer i utskrevet forskuddsskatt på inntektgi indikasjoner på inntektssvikt som det kan være hensiktsmessig at kommunen får kunnskap om.

Skatteinngangen i Fet i 2014 og 2015 - årsaker til svikt og mulige tiltak

30.01.2015
Årsaken til den sviktende skatteinngangen i Fet skyldes først og fremst bortfall av formuesskattegrunnlag for en av kommunens skattytere. Formuesskatt er en skatt som tilfaller to av skattekreditorene, kommunen og staten. Fordi kommunens andel vektes med en mye høyere andelenn statens andel, og de andre skattekreditorene ikke tilkommer noe av denne skatten, slår dette ekstra hardtut for kommunen.

Det viktigste tiltaket som Fet kommune bør avtale med Skedsmo kemnerkontor er at kemneren for framtida følger med på endringer i utskrevet forskuddsskatt. I tillegg til endringer i utskrevet forskuddsskatt av formue kan endringer i utskrevet forskuddsskatt på inntektgi indikasjoner på inntektssvikt som det kan være hensiktsmessig at kommunen får kunnskap om.