bilde-rapport

Skolehelsetjenesten i Gjerdrum kommune

05.09.2019
Revisjonen har undersøkt i hvilken grad skolehelsetjenesten i Gjerdrum bidrar i det forebyggende arbeidet for barn og unge i kommunen. Undersøkelsen viser blant annet at skolehelsetjenesten er tilgjengelig og brukes av elevene ved behov, men helsesykepleierne rekker ikke alle obligatoriske oppgaver. I tillegg er det forbedringspotensial når det gjelder samarbeid mellom skolehelsetjenesten og skolene.

Skolehelsetjenesten i Gjerdrum kommune

05.09.2019
Revisjonen har undersøkt i hvilken grad skolehelsetjenesten i Gjerdrum bidrar i det forebyggende arbeidet for barn og unge i kommunen. Undersøkelsen viser blant annet at skolehelsetjenesten er tilgjengelig og brukes av elevene ved behov, men helsesykepleierne rekker ikke alle obligatoriske oppgaver. I tillegg er det forbedringspotensial når det gjelder samarbeid mellom skolehelsetjenesten og skolene.