bilde-rapport

Skolehelsetjenesten i Lørenskog kommune

16.12.2019
Revisjonen har undersøkt i hvilken grad skolehelsetjenesten i Lørenskog bidrar inn i det forebyggende arbeidet for barn og unge i kommunen. Undersøkelsen viser at kommunen har lav bemanning på barneskolene sett opp mot Helsedirektoratets anbefaling. De ansatte opplever at de har for liten tid til å ta imot elever uten timeavtale. I tillegg viser undersøkelsen at det systematiske arbeidet mellom skolehelsetjeneste og skole kan bli bedre i Lørenskog.

Skolehelsetjenesten i Lørenskog kommune

16.12.2019
Revisjonen har undersøkt i hvilken grad skolehelsetjenesten i Lørenskog bidrar inn i det forebyggende arbeidet for barn og unge i kommunen. Undersøkelsen viser at kommunen har lav bemanning på barneskolene sett opp mot Helsedirektoratets anbefaling. De ansatte opplever at de har for liten tid til å ta imot elever uten timeavtale. I tillegg viser undersøkelsen at det systematiske arbeidet mellom skolehelsetjeneste og skole kan bli bedre i Lørenskog.