shutterstock_1936528474

Sluttfasen i byggeprosjektet Ullensaker svømmehall

31.05.2021
Styret i Ullensaker svømmehall KF ba  Romerike revisjon om å se nærmere på prosessen knyttet til sluttoppgjør mot entreprenøren i byggeprosjektet Ullensaker svømmehall, samt arbeidet med lukking av mangler i sluttfasen. 

Så langt revisjonen kan vurdere var prosjektet organsert og planlagt etter anbefalte sandarder, prosjekthåndbøker og avtaler, som burde medvirke til gode prosesser i alle faser av prosjektet. I dette prosjektet oppsto det av flere grunner utfordringer i sluttfasen, noe som førte til at konfliktnivået eksalerte. Ryddig og åpen kommunikasjon, i samsvar med de rollene som de ulike aktørene er gitt i byggeprosjektet kunne bidratt til å motvirke dette. 
shutterstock_1936528474

Sluttfasen i byggeprosjektet Ullensaker svømmehall

31.05.2021
Styret i Ullensaker svømmehall KF ba  Romerike revisjon om å se nærmere på prosessen knyttet til sluttoppgjør mot entreprenøren i byggeprosjektet Ullensaker svømmehall, samt arbeidet med lukking av mangler i sluttfasen. 

Så langt revisjonen kan vurdere var prosjektet organsert og planlagt etter anbefalte sandarder, prosjekthåndbøker og avtaler, som burde medvirke til gode prosesser i alle faser av prosjektet. I dette prosjektet oppsto det av flere grunner utfordringer i sluttfasen, noe som førte til at konfliktnivået eksalerte. Ryddig og åpen kommunikasjon, i samsvar med de rollene som de ulike aktørene er gitt i byggeprosjektet kunne bidratt til å motvirke dette.