bilde-rapport

Sykefraværsarbeid i Rælingen kommune

01.11.2017
Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere kommunens iverksetting og bruk av systemer og rutiner for sykefraværsoppfølging. Revisjonen viser at kommunens nye sykefraværsrutine i det alt vesentlige er implementert og forankret i kommunens virksomheter, men at det finnes potensiale for å styrke sykefraværsarbeidet på noen områder.

Sykefraværsarbeid i Rælingen kommune

01.11.2017
Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere kommunens iverksetting og bruk av systemer og rutiner for sykefraværsoppfølging. Revisjonen viser at kommunens nye sykefraværsrutine i det alt vesentlige er implementert og forankret i kommunens virksomheter, men at det finnes potensiale for å styrke sykefraværsarbeidet på noen områder.