bilde-rapport

Tildeling av helsetjenester etter BEON-prinsippet i Hurdal kommune

18.10.2019
Revisjonen har undersøkt i hvilken grad BEON-prinsippet legges til grunn for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Hurdal kommune. Kommunen har en egen omsorgstrapp som er politisk vedtatt, og som bygger på BEON-prinsippet. Omsorgstrappen skal bidra til kostnadseffektive tjenester til innbyggerne. Undersøkelsen viser at omsorgstrappen i varierende grad er implementert i organisasjonen. I tillegg er det arbeid som gjenstår når det gjelder rutiner for saksbehandling og å avklare organisering av arbeidet med tildeling, slik at kommunen i størst mulig grad sikrer vedtak på riktig nivå i omsorgstrappen.

Tildeling av helsetjenester etter BEON-prinsippet i Hurdal kommune

18.10.2019
Revisjonen har undersøkt i hvilken grad BEON-prinsippet legges til grunn for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Hurdal kommune. Kommunen har en egen omsorgstrapp som er politisk vedtatt, og som bygger på BEON-prinsippet. Omsorgstrappen skal bidra til kostnadseffektive tjenester til innbyggerne. Undersøkelsen viser at omsorgstrappen i varierende grad er implementert i organisasjonen. I tillegg er det arbeid som gjenstår når det gjelder rutiner for saksbehandling og å avklare organisering av arbeidet med tildeling, slik at kommunen i størst mulig grad sikrer vedtak på riktig nivå i omsorgstrappen.