bilde-rapport

Tildeling av korttidsopphold i institusjon i Aurskog-Høland kommune

17.09.2015
Revisjonen konkluderer med at det i Aurskog-Høland kommune er etablert en forvaltningspraksis for tildeling av helse- og omsorgstjenester som bygger på faglige kriterier og anerkjente prinsipper for tildeling av helse- og omsorgstjenester. Saksbehandlingen vurderes å være i samsvar med sentrale krav i forvaltningsloven. Revisjonen anbefaler at tildelingskriteriene gjøres tilgjengelig for innbyggerne og at det pågående arbeidet med nye internkontrollrutiner følges opp og sluttføres.

Tildeling av korttidsopphold i institusjon i Aurskog-Høland kommune

17.09.2015
Revisjonen konkluderer med at det i Aurskog-Høland kommune er etablert en forvaltningspraksis for tildeling av helse- og omsorgstjenester som bygger på faglige kriterier og anerkjente prinsipper for tildeling av helse- og omsorgstjenester. Saksbehandlingen vurderes å være i samsvar med sentrale krav i forvaltningsloven. Revisjonen anbefaler at tildelingskriteriene gjøres tilgjengelig for innbyggerne og at det pågående arbeidet med nye internkontrollrutiner følges opp og sluttføres.