bilde-rapport

Tildeling av korttidsopphold i institusjon i Fet kommune

17.09.2015
Fet kommune har etablert en forvaltningspraksis som bygger på et anerkjent prinsipp for tildeling av helse- og omsorgstjenester (LEON-prinsippet) og saksbehandlingen er i hovedsak i samsvar med sentrale krav i forvaltningsloven. Revisjonen stiller imidlertid spørsmål ved i hvilken grad forvaltningspraksis bygger på tildelingskriterier som er dokumenterte og gjort tilgjengelig for kommunens innbyggere. Det er etter revisjonens vurdering også svakheter ved internkontrollen på området.  Revisjonen anbefaler at det bør avklares hvilke kriterier som legges til grunn for tildeling og at internkontrollen bør oppdateres.

Tildeling av korttidsopphold i institusjon i Fet kommune

17.09.2015
Fet kommune har etablert en forvaltningspraksis som bygger på et anerkjent prinsipp for tildeling av helse- og omsorgstjenester (LEON-prinsippet) og saksbehandlingen er i hovedsak i samsvar med sentrale krav i forvaltningsloven. Revisjonen stiller imidlertid spørsmål ved i hvilken grad forvaltningspraksis bygger på tildelingskriterier som er dokumenterte og gjort tilgjengelig for kommunens innbyggere. Det er etter revisjonens vurdering også svakheter ved internkontrollen på området.  Revisjonen anbefaler at det bør avklares hvilke kriterier som legges til grunn for tildeling og at internkontrollen bør oppdateres.