bilde-rapport

Tildeling av korttidsopphold i institusjon i Nes kommune

17.09.2015
Nes kommune har etablert en forvaltningspraksis for tildeling av korttidsopphold i institusjon som bygger på et anerkjent prinsipp for tildeling av helse- og omsorgstjenester. Undersøkelsen viser også at kommunens saksbehandling i all hovedsak er i samsvar med kravene i forvaltningsloven. Det fremstår som uklart om forvaltningspraksis også har bygget på et sett faste og skriftlig nedfelte tildelingskriterier. Det er etter revisjonens vurdering også betydelige svakheter ved internkontrollen på området. Revisjonen anbefaler at kommunen følger opp det pågående arbeidet med å utforme nye kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester og at kommunen sikrer en tilstrekkelig internkontroll.

Tildeling av korttidsopphold i institusjon i Nes kommune

17.09.2015
Nes kommune har etablert en forvaltningspraksis for tildeling av korttidsopphold i institusjon som bygger på et anerkjent prinsipp for tildeling av helse- og omsorgstjenester. Undersøkelsen viser også at kommunens saksbehandling i all hovedsak er i samsvar med kravene i forvaltningsloven. Det fremstår som uklart om forvaltningspraksis også har bygget på et sett faste og skriftlig nedfelte tildelingskriterier. Det er etter revisjonens vurdering også betydelige svakheter ved internkontrollen på området. Revisjonen anbefaler at kommunen følger opp det pågående arbeidet med å utforme nye kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester og at kommunen sikrer en tilstrekkelig internkontroll.