bilde-rapport

Tilleggsundersøkelse av eiendomsskatt i Skedsmo kommune

28.09.2017
Kontrollutvalget i Skedsmo kommune bestilte i møte 20.6.2016 (sak 31/16) en forvaltningsrevisjon innenfor området eiendomsskatt. Endelig rapport, med tittelen Eiendomsskatt. Taksering og klagebehandling, ble oversendt kontrollutvalget 27.3.2017.

Kontrollutvalget vedtok i møte 3.4.2017 (sak 25/17) å utsette behandlingen av rapporten da utvalget ønsket å få besvart følgende spørsmål før forvaltningsrevisjonsrapporten behandles:  
  1. Hvilken praksis ble lagt til grunn for fastsettelse av takst i sakkyndig nemnd? 
  2. Hvordan ble besiktigelsen av eiendommer organisert og gjennomført? 
  3. Hvilken praksis ble lagt til grunn for eneboliger som ble vurdert til å ha «høy standard», og hva ble utfallet av klager for disse?
Rapporten besvarer disse spørsmålene. 
 

Tilleggsundersøkelse av eiendomsskatt i Skedsmo kommune

28.09.2017
Kontrollutvalget i Skedsmo kommune bestilte i møte 20.6.2016 (sak 31/16) en forvaltningsrevisjon innenfor området eiendomsskatt. Endelig rapport, med tittelen Eiendomsskatt. Taksering og klagebehandling, ble oversendt kontrollutvalget 27.3.2017.

Kontrollutvalget vedtok i møte 3.4.2017 (sak 25/17) å utsette behandlingen av rapporten da utvalget ønsket å få besvart følgende spørsmål før forvaltningsrevisjonsrapporten behandles:  
  1. Hvilken praksis ble lagt til grunn for fastsettelse av takst i sakkyndig nemnd? 
  2. Hvordan ble besiktigelsen av eiendommer organisert og gjennomført? 
  3. Hvilken praksis ble lagt til grunn for eneboliger som ble vurdert til å ha «høy standard», og hva ble utfallet av klager for disse?
Rapporten besvarer disse spørsmålene.