bilde-rapport

Trygt drikkevann i Nes kommune

16.03.2022
Revisjonen har undersøkt om kommunen ivaretar sitt ansvar for å sikre innbyggerne trygt drikkevann. Undersøkelsen viser at drikkevannet i all hovedsak er innenfor grenseverdiene i drikkevannsforskriften. Revisjonen finner at kommunen ikke mottar årsrapporter, tilsynsrapporter og innmeldte avvik fra vannverkene, og dermed har mindre mulighet til å føre tilsyn med om innbyggerne får trygt drikkevann. Videre finner revisjonen at kommunen har noe informasjon til innbyggerne om drikkevann på nettsiden, men denne informasjonen er ikke oppdatert, og mangler informasjon om Blaker vannverk og Nedre Romerike vannverk. Revisjonen mener også at Nes kommunale vannverk bør skrive avviksmeldinger for alle avvik fra grenseverdiene og oppgi korrigerende tiltak for hvert avvik som kan skje igjen.
 

Trygt drikkevann i Nes kommune

16.03.2022
Revisjonen har undersøkt om kommunen ivaretar sitt ansvar for å sikre innbyggerne trygt drikkevann. Undersøkelsen viser at drikkevannet i all hovedsak er innenfor grenseverdiene i drikkevannsforskriften. Revisjonen finner at kommunen ikke mottar årsrapporter, tilsynsrapporter og innmeldte avvik fra vannverkene, og dermed har mindre mulighet til å føre tilsyn med om innbyggerne får trygt drikkevann. Videre finner revisjonen at kommunen har noe informasjon til innbyggerne om drikkevann på nettsiden, men denne informasjonen er ikke oppdatert, og mangler informasjon om Blaker vannverk og Nedre Romerike vannverk. Revisjonen mener også at Nes kommunale vannverk bør skrive avviksmeldinger for alle avvik fra grenseverdiene og oppgi korrigerende tiltak for hvert avvik som kan skje igjen.