bilde-rapport

Utvidelse av Sørum kirkegård og kostnadsoverslag for strakstiltak

30.09.2014
Formålet med undersøkelsen var å gi svar på mulige årsaksforhold som bidro til at et for dårlig utredet kostnadsoverslag for dette strakstiltaket ble lagt til grunn i saksutredningen og fulgte saken gjennom hele den politiske behandlingen helt fram til kommunestyret.

Utvidelse av Sørum kirkegård og kostnadsoverslag for strakstiltak

30.09.2014
Formålet med undersøkelsen var å gi svar på mulige årsaksforhold som bidro til at et for dårlig utredet kostnadsoverslag for dette strakstiltaket ble lagt til grunn i saksutredningen og fulgte saken gjennom hele den politiske behandlingen helt fram til kommunestyret.