bilde-rapport

Vedlikehold av bygg i Ullensaker kommune

01.02.2016
RRI har levert forvaltningsrevisjonsrapport om vedlikehold av formålsbygg og utleieboliger i Ullensaker kommune. Formålet har blant annet vært å undersøke om vedlikehold av formålsbyggene foregår planmessig og om beslutningstaker (de folkevalgte) får tilstrekkelig informasjon. I tillegg redegjør rapporten for status for vedlikehold av de kommunale utleieboligene.  
 
Undersøkelsen viser at administrasjonen har tatt grep for å kartlegge og planlegge vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Dette gjelder for både formålsbyggene og utleieboligene. Kartleggings- og planleggingsfasen foregår tidligere enn før, i forkant av nytt budsjettår. I tillegg er nye planleggingsverktøy anskaffet (IK-bygg) og andre planleggingsverktøy er i anskaffelsesfasen (FDV-system).
 Revisjonen konkluderer med at:
Ullensaker kommune har i ganske stor grad tilfredsstillende mål og planer for vedlikehold av formålsbyggene. Likevel bemerker revisjonen noen mangler. Først og fremst dreier dette seg om et godt og brukervennlig FDV-system, langsiktig planlegging for hele byggets levetid og bedre tilgang til dokumentasjon om forvaltning, drift og vedlikehold som følger med ved overlevering av nye bygg. 
Tilstanden på formålsbyggene er per i dag ikke tilfredsstillende kartlagt. Årsaken er at kommunen foreløpig ikke har vært igjennom et fullt driftsår når det gjelder kartlegging i fagsystemet IK-bygg. 
Verken det reelle ressursbehovet eller tilstandskartleggingen har administrasjonen så langt vært i stand til å gi en fullgod redegjørelse for til de folkevalgte. Undersøkelsen viser imidlertid at det vil bli tatt grep for å endre dette. 

Vedlikehold av bygg i Ullensaker kommune

01.02.2016
RRI har levert forvaltningsrevisjonsrapport om vedlikehold av formålsbygg og utleieboliger i Ullensaker kommune. Formålet har blant annet vært å undersøke om vedlikehold av formålsbyggene foregår planmessig og om beslutningstaker (de folkevalgte) får tilstrekkelig informasjon. I tillegg redegjør rapporten for status for vedlikehold av de kommunale utleieboligene.  
 
Undersøkelsen viser at administrasjonen har tatt grep for å kartlegge og planlegge vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Dette gjelder for både formålsbyggene og utleieboligene. Kartleggings- og planleggingsfasen foregår tidligere enn før, i forkant av nytt budsjettår. I tillegg er nye planleggingsverktøy anskaffet (IK-bygg) og andre planleggingsverktøy er i anskaffelsesfasen (FDV-system).
 Revisjonen konkluderer med at:
Ullensaker kommune har i ganske stor grad tilfredsstillende mål og planer for vedlikehold av formålsbyggene. Likevel bemerker revisjonen noen mangler. Først og fremst dreier dette seg om et godt og brukervennlig FDV-system, langsiktig planlegging for hele byggets levetid og bedre tilgang til dokumentasjon om forvaltning, drift og vedlikehold som følger med ved overlevering av nye bygg. 
Tilstanden på formålsbyggene er per i dag ikke tilfredsstillende kartlagt. Årsaken er at kommunen foreløpig ikke har vært igjennom et fullt driftsår når det gjelder kartlegging i fagsystemet IK-bygg. 
Verken det reelle ressursbehovet eller tilstandskartleggingen har administrasjonen så langt vært i stand til å gi en fullgod redegjørelse for til de folkevalgte. Undersøkelsen viser imidlertid at det vil bli tatt grep for å endre dette.