bilde-rapport

Vedlikehold av kommunale boliger i Aurskog-Høland kommune

02.08.2019
Revisjonen har sett nærmere på hvordan Aurskog-Høland kommune forvalter og vedlikeholder den kommunale boligmassen effektivt og i tråd med brukernes behov. Undersøkelsen viser blant annet at det de siste årene har vært en god innsats for å heve standarden og at kommunen har overordnede mål for forvaltningen av boligene, men boligene mangler en overordnet eiendomsstrategi og det er mangel på langsiktig planlegging av vedlikeholdet. Det mangler også skriftlige rutiner når det gjelder innhenting og registrering av tilstandsinformasjon og for arbeidet med boveiledning.

Vedlikehold av kommunale boliger i Aurskog-Høland kommune

02.08.2019
Revisjonen har sett nærmere på hvordan Aurskog-Høland kommune forvalter og vedlikeholder den kommunale boligmassen effektivt og i tråd med brukernes behov. Undersøkelsen viser blant annet at det de siste årene har vært en god innsats for å heve standarden og at kommunen har overordnede mål for forvaltningen av boligene, men boligene mangler en overordnet eiendomsstrategi og det er mangel på langsiktig planlegging av vedlikeholdet. Det mangler også skriftlige rutiner når det gjelder innhenting og registrering av tilstandsinformasjon og for arbeidet med boveiledning.