bilde-rapport

Vedtaksoppfølging i Gjerdrum kommune

17.12.2015
Revisjonens vurdering er at Gjerdrum kommune har etablert en god og forsvarlig praksis for oppfølging av kommunestyrets vedtak. Et hovedprinsipp er at saksbehandler som har forberedt saken også følger denne opp.

Vedtaksoppfølging i Gjerdrum kommune

17.12.2015
Revisjonens vurdering er at Gjerdrum kommune har etablert en god og forsvarlig praksis for oppfølging av kommunestyrets vedtak. Et hovedprinsipp er at saksbehandler som har forberedt saken også følger denne opp.