Romerike-revisjon-RGB
Romerike-revisjon-RGB
mobilmeny


Om Romerike revisjon IKS

banner-forside

Om oss

Romerike revisjon IKS (RRI) er et uavhengig og selvstendig selskap som utfører revisjon for kommunene på Romerike. RRI er organisert som et interkommunalt selskap som eies av kommunene på Romerike.
 
Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av en representant fra hver eierkommune. Styret velges av representantskapet og har ansvar for forvaltningen av selskapets virksomhet.
 
Vi er en totalleverandør og utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunene, samt revisjon for en rekke selvstendige kommunale- og interkommunale selskaper.
 
RRI tilbyr også deltakerkommunene tjenester utover de lovpålagte oppgavene innenfor selskapets kompetanseområde.
 
Selskapet skal også:
  • gi innspill til forbedringer i kommunenes kvalitetsarbeid
  •  veilede om regelverk m.m.
  •  videreformidle gode eksempler og bidra til læring mellom deltakerkommunene

 Leveransene våre skal ha høy kvalitet og gi merverdi og læring for kommunene. Arbeidet vårt skal være preget av god service og effektivitet. Selskapet jobber utelukkende for kommunal sektor og har en unik kompetanse på kommunal sektor. Vi har en sterk lokal forankring og kjenner kommunene i regionen godt.
 
Selskapet er lokalisert på Jessheim og ledes av revisjonssjef Nina Neset.

Romerike revisjon IKS er medlem av Norges kommunerevisorforbund (NKRF). NKRF er en yrkesfaglig interesseorganisasjon og et serviceorgan som fremmer en sunn utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal sektor. Medlemmer i NKRF er underlagt en obligatorisk kvalitetskontrollordning, hvor formålet er å sikre at bedriftsmedlemmene holder en høy faglig standard.
Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel:
Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.