Romerike-revisjon-RGB
Romerike-revisjon-RGB
mobilmeny


Våre tjenester

banner-forside

Regnskapsrevisjon

Regnskapsrevisjon innebærer å kontrollere at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil og at de stemmer med vedtatte budsjett, å påse at den interne kontrollen er organisert på en betryggende måte og å bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.
Les mer om regnskapsrevisjon
 

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon defineres som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak og forutsetninger. I tillegg hører undersøkelser av regeletterlevelse inn under forvaltningsrevisjon.

Kommuneloven stiller krav om at kommunene og fylkeskommunene skal gjennomføre forvaltningsrevisjon minst en gang årlig.  

Les mer om forvaltningsrevisjon
 

Selskapskontroll

Selskapskontroll er kontroll med forvaltningen av kommunenes eierinteresser i kommunalt eide selskaper. Selskapskontrollen skal bestå av en eierskapskontroll og kan være en forvaltningsrevisjon i selskapet, se mer om dette under fanen for forvaltningsrevisjon. 
Selskapskontroll

Større undersøkelser/gransking

Ved behov kan Romerike Revisjon ta på seg større granskingsoppdrag og/eller undersøkelser. Dette vil som regel være initiert av kontrollutvalget i en av de 13 eierkommunene, men det kan også være et resultat av for eksempel en varslingssak.
Større undersøkelser/gransking
Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel:
Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.