Årsmelding og andre dokumenter

Her finner du  relevante  dokumenter for selskapet.  

RRI er medlem i Norges kommunerevisorforbund  (NKRF), og følger de etiske retningslinjene  utarbeidet av  NKRFs medlemmer. 

Personvernerklæringen forteller om hvordan Romerike revisjon IKS samler inn og bruker personopplysninger.