Beredskap mot alvorlige hendelser på skolene i Nittedal kommune

28.04.2022 12:06
Forvaltningsrevisjonen viser at beredskapsarbeidet mot alvorlige hendelser på skolene i Nittedal legger godt til rette for at de ansatte og elevenes sikkerhet ivaretas.