Byggesaksbehandling i Fet kommune

29.04.2022 10:00
En forvaltningsrevisjon av Fet sine rutiner og praksis for byggesaksbehandling viser at kommunen har flere forbedringsområder, da særlig med tanke på fristetterlevelse, risikovurderinger og internkontroll på området.