Digital mobbing i skolen i Skedsmo kommune

29.04.2022 10:27
Revisjonen har undersøkt Skedsmo kommunes arbeid mot digital mobbing. Kommunen har et omfattende planverk på skoleområdet, og samtidig en desentralisert struktur som er velegnet for å ivareta lokale behov og variasjoner. Andelen elever som mobbes digitalt har ligget stabilt høyt på trinn 10 i perioden 2016 – 2018. Undersøkelsen viser at Skedsmo kommune i for liten grad avdekker digital mobbing, og at over en fjerdedel av de ansatte ikke får tilstrekkelig kurs og opplæring om temaet digital mobbing.