Eierskapskontroll i Digitale Gardermoen (DGI/interkommunalt samarbeid)

28.04.2022 22:59
DGI leverer informasjons- og kommunikasjonsteknologi til sine seks eierkommuner. Revisjonen har gjennomført en selskapskontroll i selskapet med fokus på inngåelse, oppfølging og oppsigelse av kontrakt og informasjonsflyt til eierkommunene.

Last ned som PDF