Eierskapskontroll i Kanmer AS

29.04.2022 11:30
Kanmer AS er en arbeidsmarkedsbedrift som tilbyr arbeidsrettede tiltak og er et heleid kommunalt aksjeselskap i Nes kommune. Revisjonen har blant annet holdt eierkommunens eierstyring opp mot KS 21 anbefalinger for god eierstyring.

Last ned som PDF