Eierskapskontroll i Nedre Romerike Vannverk og Sentralrenseanlegget RA 2AS (Strandveien 1 AS)

27.04.2022 22:52
Revisjonen har undersøkt hvordan eierstyringen praktiseres i selskapene og status for avvikling av selskapene.

Last ned som PDF