Eierskapskontroll i Nitor AS

27.04.2022 22:09
Nitor skal bistå arbeidssøker i jakten på jobb og er tiltaksarrangør for NAV. Revisjonen har blant annet undersøkt Lørenskog kommunes eiermelding, eierstyringen i selskapet og virksomhetens drift.

Last ned som PDF